Kokias paslaugas teikiame

Klientų įmonėms vykdome aukščiausio ir vidurinės grandies vadovų paiešką, ieškome kandidatų įmonių ir organizacijų valdyboms bei atliekame valdymo auditą – itin svarbų žingsnį, kurį rekomenduojame atlikti prieš pradedant sisteminę vadovų paiešką.

Aukščiausio ir vidurinės grandies vadovo atranka

Vadovų ieškome 5 etapais, o potencialių kandidatų vertinimą atliekame naudodamiesi unikaliais Saville Consulting Wave® testavimo įrankiais. Vadovų paiešką ir vertinimą sudaro šie pagrindiniai etapai.

Valdymo auditas

Audito tikslas yra padėti verslo savininkams ir vadovams apsibrėžti strateginius organizacijos poreikius žmogiškiesiems ištekliams ir, pasirinktos įmonės strategijos kontekste, įvertinti ar vadovų komanda yra pakankamai kompetentinga ją įgyvendinti.

Aiškiai apsibrėžę reikalavimus patirčiai ir naujoje situacijoje svarbias asmenines savybes, mes:

- įvertiname vieną ar daugiau vadovų;
- aptariame įvertinimo rezultatus kartu su verslo savininkais ar vadovais.

Daugeliu atvejų, valdymo auditas tampa pirmuoju žingsniu pradedant sisteminę vadovų paiešką. Tai objektyvus žvilgsnis į įmonės situaciją, padedantis visapusiškai įsivertinti vadovo paieškai keliamus reikalavimus ir sutarti, koks rezultatas yra optimalus klientui.

Valdybos formavimas

Padedame įmonėms formuoti efektyvias valdybas, surasdami ilgametę patirtį sukaupusius profesionalus, puikiai išmanančius įmonių valdymą, sukaupusius ženklią kompleksinių problemų sprendimo patirtį bei išsiskiriančius corporate governance žiniomis.

Naudojame ilgamečio įdirbio metu sukauptus profesinius kontaktus, kad rastume tinkamiausius kandidatus Lietuvoje ir pasaulyje. Atsižvelgiant į situaciją, kreipiamės į specializuotus partnerius užsienyje ir ieškome sprendimų tarptautiniu mastu.

Pradėkime darbą