Apie mus

Daugiau nei du dešimtmečius kuriame abipusiu pasitikėjimu ir aukšta pridėtine verte pagrįstus ilgalaikius santykius tiek su klientais, tiek ir su kandidatais. Mūsų klientų tarpe yra lyderiaujančios tarptautinės kampanijos, stipriausios lietuviško kapitalo įmonės ir modernios vadybos principus įsidiegusios viešojo sektoriaus bendrovės.

Įžvalgos ir sprendimai, kuriuos siūlome, turi reikšmingos įtakos tiek kliento verslui, tiek kandidatų gyvenimui bei karjerai. Tai priimame labai atsakingai. Investuojame laiką ir žinias tam, kad kuo geriau suprastume kliento veiklą, konkurencinę aplinką ir plėtros perspektyvas.

Siekiame būti daugiau nei tiesiog patikimas partneris, tad vadovo paieškos procesą pradedame nuo valdymo audito. Jo metu suformuluojame vadovui keliamus reikalavimus ir, esant poreikui, įvertiname esamų vadovų potencialą įgyvendinti įmonės strategiją.

Pristatome pasaulines tendencijas žmogiškųjų išteklių srityje, aptariame, kaip tai keis Lietuvos rinką, kliento industriją ir kaip tuo pasinaudoti pritraukiant kiekvienai pozicijai tinkamiausius kandidatus. Kartu su klientu išsigryniname, ką konkrečioje situacijoje turi daryti darbdavys, kad pasirinktas vadovas taptų sėkmingu.

Dirbdami išnaudojame tarptautinio Friisberg & Partners International tinklo, vienijančio daugiau nei 250 profesionalų 40 pasaulio vietose, teikiamas galimybes. Tai leidžia mums remtis naujausia pasauline praktika, tinklo metodologija ir kokybės standartais.

Ieškodami geriausių kandidatų, užtikriname visišką konfidencialumą ir aukščiausių profesinės etikos standartų laikymąsi.

Komanda, kuria galite pasitikėti

Be išlygų laikomės profesinės etikos

Nuosekliai ir be išlygų laikomės griežto Friisberg & Partners International profesinės etikos kodekso ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

Užtikriname, kad:
  • Visa mums suteikta informacija yra saugoma ypatingai atidžiai ir nebus atskleista be informaciją suteikusios šalies patvirtinimo.
  • Klientų ir kandidatų tapatybės niekada neatskleidžiamos, negavus jų išankstinio sutikimo.
  • Klientų skaičius konkrečioje industrijoje yra ribotas ir panašūs užsakymai iš konkuruojančių įmonių nėra priimami.
  • Nesikreipiame į klientų kompanijų vadovus, kaip galimus potencialius kandidatus.
  • Imamės tik tų vadovo paieškos užsakymų, kuriuos, mūsų nuomone, yra realu efektyviai įvykdyti naudojantis mūsų metodika.
  • Dirbdami partnerystėje su klientu tęsiame savo darbą tol, kol surandame geriausiai jam tinkantį sprendimą.

Dalinamės žiniomis

Tikime Lietuvos visuomenės ekonomine ir intelektualia raida, ir laikome savo pareiga prisidėti ją ugdant.

Esame aktyvūs:
  • The Baltic Institute of Corporate Governance nariai, projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ partneriai. Nijolė Kelpšaitė yra Instituto Nomination Committee narė, ji taip pat dirba „Renkuosi mokyti“ projekto valdyboje.
  • Nuosekliai prisidedame prie Globalios Lietuvos lyderių socialinio tinklo, šalies tobulėjimo vardan vienijančio daug pasiekusius įvairių sričių profesionalus užsienyje bei Lietuvoje, iniciatyvų.
  • Dalinamės patirtimi ir įžvalgomis verslo konferencijų ir seminarų metu.
Pradėkime darbą