Reikia efektyvaus vadovo?

Žinome, kur, kaip ir ko ieškoti.

Reikia efektyvaus vadovo?

Žinome, kur, kaip ir ko ieškoti.

Naujausios technologijos, vis greitėjantys pokyčiai, kartų kaita ir globalizacijos iššūkiai lemia, kad užduotys vadovams tampa sudėtingesnės, atsakomybių laukas plečiasi, o atlikimo terminai trumpėja.

Mūsų žinios, įrankiai ir metodikos bei platus profesinių pažinčių tinklas užtikrina, kad, atlikę valdymo auditą, rasime kliento įmonės poreikius geriausiai atliepiantį vadovą ir padėsime suformuoti efektyvią valdybą.

Kokias paslaugas teikiame

Klientų įmonėms vykdome aukščiausio ir vidurinės grandies vadovų paiešką, ieškome kandidatų įmonių ir organizacijų valdyboms bei atliekame valdymo auditą – itin svarbų žingsnį, kurį rekomenduojame atlikti prieš pradedant sisteminę vadovų paiešką.

Aukščiausio ir vidurinės grandies vadovo atranka

Vadovų ieškome 5 etapais, o potencialių kandidatų vertinimą atliekame naudodamiesi unikaliais Saville Consulting Wave® testavimo įrankiais.

Valdymo auditas

Audito tikslas yra padėti verslo savininkams ir vadovams apsibrėžti strateginius organizacijos poreikius žmogiškiesiems ištekliams ir, pasirinktos įmonės strategijos kontekste, įvertinti ar vadovų komanda yra pakankamai kompetetinga ją įgyvendinti.

Aiškiai apsibrėžę reikalavimus patirčiai ir naujoje situacijoje svarbias asmenines savybes, mes:

įvertiname vieną ar daugiau vadovų;
aptariame įvertinimo rezultatus kartu su verslo savininkais ar vadovais.

Daugeliu atvejų, valdymo auditas tampa pirmuoju žingsniu pradedant sisteminę vadovų paiešką. Tai objektyvus žvilgsnis į įmonės situaciją, padedantis visapusiškai įsivertinti vadovo paieškai keliamus reikalavimus ir sutarti, koks rezultatas yra optimalus klientui.

Valdybos formavimas

Padedame įmonėms formuoti efektyvias valdybas, surasdami ilgametę patirtį sukaupusius profesionalus, puikiai išmanančius įmonių valdymą, sukaupusius ženklią kompleksinių problemų sprendimo patirtį bei išsiskiriančius corporate governance žiniomis.

Naudojame ilgamečio įdirbio metu sukauptus profesinius kontaktus, kad rastume tinkamiausius kandidatus Lietuvoje ir pasaulyje. Atsižvelgiant į situaciją, kreipiamės į specializuotus partnerius užsienyje ir ieškome sprendimų tarptautiniu mastu.

Kaip ieškome vadovų ir juos vertiname

Vadovų ieškome 5 etapais, o potencialių kandidatų vertinimą atliekame naudodamiesi unikaliais Saville Consulting Wave® testavimo įrankiais, sudarytais remiantis ilgamete psichologijos Profesoriaus Peter Saville praktika. Šiuo metu Saville Consulting Wave® metodika sėkmingai taikoma 80 šalių, ja naudojasi tokios įmonės kaip Vodafone, KPMG, AstraZeneca, AIG, Carlsberg ir kitos.

Analizės etapas
Kruopščiai gilinamės į unikalią kliento situaciją ir jo verslo aplinką. Pateikiame savo įžvalgas ir aptariame, kaip mūsų siūlomi sprendimai spręs kliento verslui iškilusius iššūkius. Susitariame, kokio rezultato siekiame ir kokiais kriterijais remiantis vertinsime paieškos sėkmę.
Paieškos etapas
Pasinaudodami nuosekliai palaikomu plačiu profesinių pažinčių tinklu Lietuvoje ir už jos ribų, ieškome geriausiai kliento lūkesčius atitinkančių kandidatų. Bendradarbiaujame su su Lietuvos profesionalais, šiuo metu einančiais reikšmingas pareigas užsienyje, o esant poreikiui pasitelkiame Friisberg & Partners International tinklo narius, veikiančius kitose rinkose.
Vertinimo etapas
Vertinimo metu naudojame modernius on-line Saville Consulting Wave® testavimo instrumentus, derindami juos su konsultantų atliekamu giluminiu interviu. Taip ne tik identifikuojame esamus kandidato gebėjimus bei įgūdžius, bet ir įvertiname kandidato talentus ir potencialą imtis didesnės atsakomybės bei aplinką, kurioje kandidatas galėtų geriausiai save realizuoti ir pasiekti aukščiausių rezultatų. Atsakingai renkame kandidato rekomendacijas, užtikrindami objektyvų ir visapusišką vaizdą.
Pristatymo etapas
Klientui pateikiame detalias konfidencialias ataskaitas apie įvertintus kandidatus. Nesiūlome to, kuo netikime patys, net jei kandidatas yra visų rinkoje trokštamas profesionalas.
Kandidato adaptacijos etapas
Klientui įdarbinus kandidatą, pusę metų konsultuojame klientą ir kandidatą, užtikrindami kuo sklandesnį buvusio kandidato startą naujoje rolėje. Ilgalaikėje perspektyvoje palaikome ryšį su įmone ir jaučiamės atlikę savo darbą, kai klientas sako, kad kandidatas – sėkmingas, o kandidatas teigia, kad padarytas pasirinkimas geriausiai atliepė jo/jos asmeninius karjeros siekius.